KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dębiec, Jacek.

    Opętanie : próba psychopatologicznego ujęcia problemu / / Jacek Dębiec.
    Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. 126 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-233-1385-7


Opętanie przez duchy

   
H.15190   
Pd.14421        UKD: 159.942:159.97:616.895