KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Chmielewski, Henryk ((1926- ).)

    Rozliczenie z przeszłością czyli Od II do III Rzeczypospolitej / / Henryk Chmielewski.
    Zielona Góra : MAjUS, 2001. 295 s. : il., faks., mapy, pl., portr. ; 24 cm.
    ISBN 83-912538-1-3


Wojna światowa (1939-1945)
Wojna światowa (1939-1945)
Opór wobec władzy

   
H.15582   
Z.108017        UKD: 94(438).082/.083:323.28(438)"1944/1956"