KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Thiel, Stanisław.

    Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi / / oprac. publikacji Stanisław Thiel i Tomasz Zwoliński ; KPWG, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Wyd. 2 zaktualizowane, stan prawny na dzień 30 sierpnia 2004 r.

    Warszawa : KPWG, 2004. 232 s. : rys. ; 21 cm.
    ISBN 83-86897-85-6


Papiery wartościowe
Akcje
Obligacje
Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu publicznego

   
Z.108031        UKD: 336.761:336.763](438)"1989/..."(07)