KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Goszczyńska, Joanna.

    Sławni i zapomniani : studia z literatury czeskiej i słowackiej / / Joanna Goszczyńska.
    Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, 2004. 160 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-915364-9-1


Literatura słowacka
Literatura słowacka
Literatura czeska

   
P.20466        UKD: 821.162.3(091)"19":821.162.4(091)"18/19"