KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Social'nye problemy truda i proizvodstva : sovetsko-pol'skoe sravnitel'noe issledovanie / / pod red. G. V. Osipova i Â. Ŝepanskogo.
    Moskva :Varšava : Izdatel'stvo Mysl' ; Książka i Wiedza, 1969. 510, [2] s. : il. ; 25 cm.

Socjologia pracy
Socjologia pracy

   
E.31473