KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

MAJCHRZYCKA-GUZOWSKA ALINA

    Finanse i prawo finansowe. Wyd.2 zm.

    Warszawa : Wydaw.Prawnicze PWN, 1996. 361 s. : rys. : 24 cm.
   
Bibliogr

    ISBN 83-86702-39-7

   
W.187435   
W.187436   
W.187437   
W.187438   
W.187439   
E.64034   
W.188753   
W.188754   
S.79780   
S.79781   
S.79782   
E.65396   
W.200945   
Z.95909   
T.3056   
SA.7130        UKD: 336+347.73](438)