KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych : przepisy wykonawcze i związkowe, komisje rozjemcze, przepisy o ławnikach, regulamin rzecznika. Wg stanu z dn. 1 października 1947 r.

    Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, 1947. 135, [2] s. : err. ; 21 cm.
   
Errata na s. [137].


Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych
Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych

   
SA.15130   
EH.87        UKD: 349.3:364.3(438)