KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Baranowski, Bohdan ((1915-1993).)

    Powstanie Kostki Napierskiego w 1651 r. / / Bohdan Baranowski.
    Warszawa : Prasa Wojskowa, 1951. 86 s. ; 21 cm.
   
Z.108602   
ANS.10289   
ANS.45825        UKD: 94(438).04:94(438)::323.3:63-051