KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Heidrich-Hamera, Dorota.

    Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych : aspekty prawne i praktyka / / Dorota Heidrich-Hamera.
    Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. 320 s. ; 24 cm.
    (Dissertationes WUW, ISSN 0509-7177 ; 458)
    (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego ISSN 0509-7177 458)
    ISBN 83-235-0023-1


Pomoc międzynarodowa
Organizacje międzynarodowe
Uchodźcy wewnętrzni
Uchodźcy wewnętrzni
Uchodźcy wewnętrzni

   
WM.5519   
WM.5520   
H.15268        UKD: 341.43:364.65-054.73]"1945/..."