KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Eksploatacja siły roboczej i grabież ziem polskich przez Wehrmacht w końcowym okresie II wojny światowej / / wybór źródeł i opracowanie Eugeniusz Kozłowski, Piotr Matusak.
    Poznań : Instytut Zachodni, 1986. XXIII, 716, [1] s. ; 24 cm.
    (Documenta Occupationis, ISSN 0860-4142 ; 12)
    (Documenta Occupationis ISSN 0860-4142 12)
    ISBN 83-85003-03-7


Wojna światowa (1939-1945)

   
Z.108822   
Z.66162   
W.139369   
W.139370   
ANS.166009        UKD: 94(438).082.2:94(100)"1939/1945"::341.322.5(438)+331(=162.1)"19"](093)