KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kaczmarczyk, Paweł.

    Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian / / Paweł Kaczmarczyk.
    Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, cop. 2005. 360 s. : il. ; 22 cm.
    (Badania Ekonomiczne)
    (Badania Ekonomiczne - Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych)
    ISBN 83-235-0199-8 (WUW)


Migranci zarobkowi
Polacy
Emigracja i imigracja
Mobilność zawodowa
Rynek pracy

   
WM.5521   
WM.5522   
H.15269        UKD: 314.743:316.334.22:331.5](438)"1989/..."