KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów : materiały Wydziałowej Konferencji Dydaktycznej / / pod red. Leszka Żabińskiego i Eugeniusza Gatnara.
    Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2006. 184 s. : il. ; 25 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    ISBN 83-7246-842-7


Uniwersytety i uczelnie
Programy nauczania
Ekonomia

   
S.92523        UKD: 378.4:378.633:371.214](061)