KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Piosik, Andrzej.

    Zasady rachunkowości zarządczej / / Andrzej Piosik.
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 380, [2] s. : il. ; 24 cm.
    (RRR)
    (RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
    ISBN 83-01-14594-3     ISBN 978-83-01-14594-1


Rachunkowość zarządcza
Rachunek kosztów

   
T.9263   
E.70152   
TM.14498        UKD: 657:658.14/.17](075.8)