KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sziling, Jan ((1939-2023).)

    Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945 : tzw. okręgi Rzeszy: Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i regencja katowicka / Jan Sziling.
    Poznań : Instytut Zachodni, 1970. 306 s. ; 21 cm.
    (Badania nad Okupacją Niemiecką w Polsce ; t. 11)
    (Badania nad Okupacją Niemiecką w Polsce t. 11)

Wojna światowa (1939-1945)

   
W.2973   
D.1706   
W.95283   
F.17307   
H.33542   
E.34458   
E.35568   
Z.1065        UKD: 272:322:342.395:323.14]"1939/1945"