KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nietyksza, Bronisław ((1903-1993).)

    Eksperyment - ryzyko - odpowiedzialność karna : w świetle badań nad czynnikami organizacyjnymi, ekonomicznymi, technicznymi, społecznymi i prawnymi : (na przykładzie przemysłu budowlanego) / / Bronisław Nietyksza. Wyd. I.

    Warszawa : Książka i Wiedza, 1967. 288 stron ; 21 cm.
    (Biblioteka Nauki o Pracy)
    (Biblioteka Nauki o Pracy)
   
Na stronie [286] : Siedem tysięcy dwieście trzecia publikacja "KiW".


Budownictwo
Nauka
Odpowiedzialność karna

   
SA.15184        UKD: 343.22:347.56:69](438)