KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dale, Margaret.

    Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników / / Margaret Dale ; przeł. Leszek Wójcik. Wyd. 3.

    Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. 308 s. ; 24 cm.
    (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))     (Rekrutacja i Selekcja)
    (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))     (Rekrutacja i Selekcja)
    ISBN 83-7484-008-0


Rekrutacja.
Personel

   
E.70185   
TM.5067   
T.9063        UKD: 65.012.4:658.3:331.108:331.5