KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szymanowski, Teodor ((1932-2021).)

    Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce / / Teodor Szymanowski ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
    Warszawa : Oficyna Naukowa, 1996. 119 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-85505-57-1


Więzienia

   
SA.15157   
GW.540        UKD: 343.28/.29:343.8/.9:316.6](438)"1989/..."