KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Śląsk w pierwszej połowie XIX wieku : wybór źródeł.T. 1,Śląsk w latach 1806-1847 / / oprac. i wstępem poprzedzili Wacław Długoborski i Kazimierz Popiołek.
    Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1957. XLI, 349 s. ; 22 cm.
   
SA.15158        UKD: 94(438)"18"(093)Śląsk