KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Teoria państwa i prawa : opracowanie zbiorowe.Cz. 1,Zagadnienia teorii państwa / / pod red. Janusza Romula ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
    Poznań : UAM, 1971. 146 s. ; 25 cm.

Państwo i prawo

   
SA.15162        UKD: 340.12(075.8)