KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pilecka, Barbara.

    Osobowościowe korelaty prób samobójczych u młodzieży / / Barbara Pilecka. Wyd. 2 poszerz.

    Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. 280 s. : il. ; 23 cm.
    ISBN 83-233-2017-9


Młodzież
Samobójstwo

   
Z.107019        UKD: 159.923-053.6:159.922.8:159.942:316.61