KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochmański, Władysław ((1916- ).)

    Wiedza rolnicza w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku / / Władysław Ochmański.
    Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. 333 s. ; 24 cm.

Rolnictwo

   
H.19670        UKD: 63::001(091)(438)"15/17"