KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Swoje i cudze : kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. T. 3, Słowiańszczyzna Południowa / red. Bogusław Zieliński.
    Poznań : Wydaw.Nauk.UAM, 2005. - 265 s. ; 24 cm.
    (Seria Filologia Słowiańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1429-7612 ; nr 18)
    (Filologia Słowiańska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1429-7612 ; nr 18)
   
Materiały z konferencji zorganizowanej w 2004 r. przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    ISBN 83-232-1537-5

   
Z.106912        UKD: 821.163.3/.6(091):821.163.2(091)"19"](061)