KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Pamięć, etyka i historia : anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych : (antologia przekładów) / pod red. Ewy Domańskiej ; [aut.] Frank Ankersmit [i in.].
    Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2006. - 321 s. ; 21 cm.
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 83-7177-052-9

   
Z.107047   
H.19558        UKD: 930.1(091)