KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Tezisy = Abstracts : 27-j Meždunarodnyj geologičeskij kongress, SSSR, Moskva 4-14 avgusta 1984. Vol. 1, Sections 01 to 03 / / [red. otv. N. A. Bogdanov].
    Moskva : "Nauka", 1984. 432 s. ; 22 cm.
   
Z.108766        UKD: 55:504.5:669](061)=111=161.1