KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

ŚNIEŻEK ALEKSANDER

    Zbiór zadań z geometrii płaszczyzny dla szkół średnich.
    Warszawa : Wydaw.Szkolne i Pedagog., 1996. 350 s. : rys. : 21 cm.
    ISBN 83-02-06145-X

   
N.16564   
N.16615        UKD: 514(075.3)(076)