KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Swoje i cudze : kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich.T. 2,Słowiańszczyzna Wschodnia / / red. Czesław Andruszko, Bogusław Zieliński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
    Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. 164 s. ; 24 cm.
    (Seria Filologia Słowiańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1429-7612 ; nr 17)
    (Filologia Słowiańska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 1429-7612 nr 17)
   
Pokłosie konferencji zorganizowanej pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Sportu w 2004 r. przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    ISBN 83-232-1538-3


Literatura słowiańska
Przestrzeń

   
Z.106911        UKD: 821.161.1(091)"18/19":821.111(417)(091)"1914/1918"](061)