KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / / pod red. Miry Prajsner.
    Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. 142, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
   
Materiały z seminarium naukowego "Perspektywy profilaktyki dla młodzieży z grup ryzyka - dylematy, wyzwania, potrzeby" (Kazimierz, maj 2003 r.).

    ISBN 83-88075-45-4


Dewiacje społeczne
Młodzież
Młodzież
Narkomania
Uzależnienie (psychologia)

   
WM.5525   
WM.5526   
Pd.17908        UKD: 316.346.3-057.874:613.81:613.83](438)"1989/..."(061)