KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / / pod red. Elżbiety Sałaty.
    Radom :Warszawa : Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. 322 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-7204-471-6


Nauczyciele

   
Z.107072   
Pd.19598        UKD: 371.13/.14(438)"1990/..."