KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Balicki, Janusz ((1947- ).)

    Zagadnienie reglamentacji rynku pornograficznego w społeczeństwie pluralistycznym : studium społeczno-etyczne pornografii w USA / / Janusz Balicki.
    Gdańsk : [s.n.], 1993. 397 s. ; 21 cm.

Pornografia
Pornografia
Pornografia

   
F.27684        UKD: 316.7:176:343.54:351.766](73)"1945/..."