KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej : materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej / / pod red. Piotra Garncarka ; Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. POLONICUM.
    Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005. 533 s. ; 24 cm.
    (Biblioteka Polonicum 1)
    ISBN 83-235-0209-9


Język polski

   
Z.106958        UKD: 372.881.116.21(061)