KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

KIRSTA ALIX

    Jak przezwyciężyć stres : książka o sposobach odpoczynku i o pozytywnym podejściu do życia / / przedm. Michael van Straten ; fot. Fausto Dorelli.
    Warszawa : "Delta W-Z", [1996?]. 192 s. : il. : 24 cm.
   
Tł. z jęz. ang. - Ind

    ISBN 83-7175-019-6

   
Pd.10662        UKD: 159.94:615.85](02.025.2)