KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kształcenie pedagogów : strategie, koncepcje, idee.Cz. 1 / / pod red. Jacka Piekarskiego, Agnieszki Głowali, Jolanty Mielczarek.
    Płock : PWSZ, 2005. 513 s. : il. ; 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika, ISSN 1644-0323 ; t. 4)
    (Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. ISSN 1644-0323 t. 4)
   
Materiały z konf.


Nauczyciele

   
Cg.32850        UKD: 37.091.2-057.16(061)