KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Podstawa programowa kształcenia ogólnego : projekt / / Ewa Bartnik [et al. ; przedm Krzysztof Konarzewski] ; Instytut Spraw Publicznych.
    Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. 271 s. ; 30 cm.
    (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
    (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań - Instytut Spraw Publicznych)
   
Nazwa aut. przedm. pod tekstem.

    ISBN 83-89817-55-1


Reforma szkolnictwa
Projekt edukacyjny
Programy nauczania

   
Z.107076   
Pd.18265        UKD: 373.3:373.5:377](438)"2001/..."