KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

LINKE KAROL

    Nauczanie łączne i nauczanie języka ojczystego w szkole powszechnej / / przeł. [z niem.], oprac. i wstępem opatrzył Juljusz [!] Saloni.
    Warszawa : Gebethner i Wolff, 1933. 295 s. : 20 cm.
    ((Bibljoteka [!] Metodyczno-Pedagogiczna ; 2))
   
Pd.10411        UKD: 371.3.02:372.880.84