KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

ĆWIKLIŃSKI, ANDRZEJ

    Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej / Andrzej Ćwikliński.
    Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2005. - 581 s. : il. ; 24 cm.
    (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 129)
    (Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 129 )
   
Bibliogr. Summ.

    ISBN 83-232-1596-0

   
Z.107089   
Pd.19630   
Pd.19631        UKD: 316.42:371:37.014.3](4-67)"1989/..."