KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

DZIABASZEWSKI WOJCIECH

    Zielone zadania : zadania z matematyki o treściach z ekologii i ochrony środowiska dla k lasy IV szkoły podstawowej /
    Warszawa : Wydaw.Szkolne i Pedagog., 1996. 79 s. : il. : 24 cm.
    ISBN 83-02-06061-5

   
N.16735        UKD: 51+504](075.2)(076)