KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kowalczyk, Lucyna.

    Praktyczne i teoretyczne aspekty badania wiarygodności firmy / / Lucyna Kowalczyk.
    Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. 155 s. : il. ; 21 cm.
    ISBN 83-7251-579-4


Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Biznesplan.

   
E.70191        UKD: 658.14/.17:65.012