KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

GULGOWSKI LEON

    Matematyka : powtórzenie materiału nauczania klas: pierwszej, drugiej i trzeciej za sadniczej szkoły zawodowej /
    Warszawa : Wydaw.Szkolne i Pedagog., 1997. 159 s. : rys. : 21 cm.
    ISBN 83-02-06323-1

   
N.16845        UKD: 51(075.3)