KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rzepa, Tadeusz ((1950- ).)

    Humanistyczne i poznawcze wartości aktywności z piłką w wychowaniu fizycznym / / Tadeusz Rzepa.
    Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. 116 s. : il. ; 24 cm.
    (Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ISSN 0239-6009 ; nr 83)
    (Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ISSN 0239-6009 nr 83)
    ISBN 83-89156-51-2


Sporty z piłką
Nauczyciele wychowania fizycznego

   
WF.7922        UKD: 372.4:371.69:371.124:796:371.13/.14