KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości : praca zbiorowa / pod red. Marka Bryxa
    Warszawa Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza 2006 172 s. il. 24 cm.
    (Materiały do Studiowania Rynku Nieruchomości zeszyt nr 1)
    (Materiały do Studiowania Rynku Nieruchomości z.1)
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7378-202-8

   
E.70166        UKD: 332.7:332.6:347.41/.43](438)