KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

GRABOWSKA BARBARA

    Matematyka : zadania z egzaminów wstępnych do szkół średnich / Wyd.2.

    Warszawa : Wydaw.Szkolne i Pedagog., 1997. 147 s. : il. : 21 cm.
    ISBN 83-02-05114-4

   
N.16933        UKD: 51(075.2)(076):371.26/.27