KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989 : wybór dokumentów / / wybór i oprac. Justyna Zając.
    Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005. 322 s. ; 24 cm.
   
Stanowi uzupełnienie książki Justyny Zając i Ryszarda Zięby "Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989".

    ISBN 83-235-0264-1

   
H.15273        UKD: 94(438).083:327](075.8)