KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Polska w stosunkach miedzynarodowych 1945-1989 : wybór dokumentów / wybór i oprac. Justyna Zając.
    Warszawa : Wydaw.Uniw.Warszawskiego, cop. 2005. - 322 s. ; 24 cm.
   
Książka jest uzup. książki J.Zając i R.Zięby "Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989".

    ISBN 83-235-0264-1

   
H.15273        UKD: 94(438).083:327](075.8)