KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Fuchs, Bernadeta.

    Umowy franchisingowe / / Bernadeta Fuchs. Stan prawny na dzień 15 października 1997 r.

    Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1998. 235 s. ; 21 cm.
    (Monografie)
    (Monografie - Zakamycze)
    ISBN 83-86393-86-6


Koncesje (handel detaliczny)

   
W.197523   
W.197524   
E.65895   
T.476   
SA.9119        UKD: 347.45/.46:347.733:341.9](1-662)