KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

SŁOWIKOWSKI STANISŁAW

    Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa dla szkół średnich. Wyd.9.

    Warszawa : Wydaw.Szkolne i Pedagog., 1997. 175 s. : rys. : 21 cm.
    ISBN 83-02-05547-6

   
N.16934        UKD: 519.2(075.3)(076)