KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jabłoński, Mariusz ((prawo).)

    Prawa człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu / / Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska.
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. 327 s. ; 24 cm.
    (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2688)     (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
    (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2688)     (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
    ISBN 83-229-2548-4


Prawa człowieka
Prawa człowieka
Prawa człowieka (prawo europejskie)
Prawa człowieka (prawo międzynarodowe)

   
WM.5547   
WM.5548   
SA.15876   
H.15276        UKD: 341.231.14(075.8)