KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Polska w Unii Europejskiej : XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Wierzba, 3-5 czerwca 2004 r. / / pod red. Marii Kruk i Jana Wawrzyniaka.
    Kraków : "Zakamycze", 2005. 368, [2] s., [2] s. tabl. ; 21 cm.
    (Monografie Zakamycza)
    (Monografie - Zakamycze)
    ISBN 83-7444-127-5


Prawo europejskie
Prawo konstytucyjne

   
CDE.1560   
SA.13869        UKD: 339.923(438:4-67)"1989/..."(061)