KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Piwowarczyk, Jarosław.

    Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników / / Jarosław Piwowarczyk.
    Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. 224 s. : il ; 24 cm.
    (HR)
    (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
    ISBN 83-7484-004-8


Zarządzanie przedsiębiorstwem
Motywacja personelu.

   
E.70194   
S.92503        UKD: 658.3:65.012.4:331.107:331.101.3