KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

MOSTOWSKI KRZYSZTOF

    Matematyka : kurs przygotowawczy dla kandydatów do szkół średnich /
    Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998. 221 s. : rys. : 24 cm.
   
Ind

    ISBN 83-7180-124-6

   
N.16968        UKD: 51(075.2)(076):371.26/.27