KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Delaperrière, Maria ((1941- ).)

    Polskie awangardy a poezja europejska : studium wyobraźni poetyckiej / / Maria Delaperriére ; przeł. Adam Dziadek.
    Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. 341 s. ; 21 cm
    (Bibliotheca Alia Universa t. 8)
    ISBN 83-226-1360-1

   
P.20285        UKD: 821.162.1(091)-1:821(4)(091)-1]"19"