KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wróbel, Henryk

    Z problemów gramatyki polskiej i słowiańskiej : księga jubileuszowa / / Henryk Wróbel ; red. nauk. Małgorzata Kita.
    Katowice : Wydaw.UŚ, 2004. 266 s., [1] k. tabl. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2217)
    ISBN 83-226-1322-9

   
P.20283   
Z.112663        UKD: 811.162.1'366/'367:811.16'366/'367](082.1)+012(438)"19/20"Wróbel henryk